АСТРО СТАТИИ – Хорарна астрология

ХОРАРНА  АСТРОЛОГИЯ

  Хорарната (часова) астрология дава отговор на всеки конкретно зададен въпрос. Тя обхваща голямо разнообразие от въпроси, отразявщи различни събития (минали, настоящи и бъдещи) от живота. Практически няма въпрос, на който да не може да даде отговор. Хорарната карта символизира „раждането“ на въпроса или събитието в точно определено време и място. За да се даде точен отговор, важно е да се изясни и формулира правилно въпроса. Той може да бъде зададен от самия астролог или от друго лице. За съставянето на астрологичната карта са необходими датата, месеца, часа, минутите и населеното място на задаване на въпроса. Въпросът може да бъде зададен и от всяка държава. В хорарната карта се проследява и състоянието на питащия в момента на задаване на въпроса, развитието на обстоятелствата и възможния изход (завършек) на ситуацията. Не всяка хорарна карта може да даде точен отговор – съществуват някои ограничения, които правят картата нерадикална.

    Примерни въпроси:

1. Ще вземе ли дъщеря ми изпита?

2. Къде е Росен? Добре ли е? Ще се върне ли у дома?

3. Какъв е пола на бебето, което нося? Ще родя ли леко и безпроблемно?

4. Да купя ли апартамента, който видях днес?

5. Ще си намеря ли до 1 месец работа?

6. Къде ми е личната карта? Ще я намеря ли и къде да търся?

       Анализ за радикалност:

1. Ако асцендента е между 3 – 27 градуса на знака, това е благоприятно положение за разглеждане на въпроса.
2. Ранен асцендент е между 0 – 3 градуса на знака. Въпроса още не е узрял и е рано да се разглежда, препоръчва се известно изчакване, докато бъдат изяснени всички обстоятелства. Могат да се тълкуват някои въпроси, свързани с бъдещ процес.
3. Късен Асцендент е между 27 – 30 градуса на знака. Ако въпроса е свързан с резултат от минали действия, може да се види резултата. Ако въпроса е свързан с бъдещо действие, то вече е късно да се повлияе на събитията, питащия или друг, вече е взел решение и въпроса не е актуален. Освен това, 29-тия градус на знака е критичен градус, указва кризисна точка.
4. Ако асцендента е във Via Combusta – картата не се интерпретира.
5. Ако Луната е във Via Combusta – картата не се интерпретира.
6. Ако управителя на първи дом е във Via Combusta – картата не се интерпретира. Изключение прави съвпад на Асцендента, управител или Луна с неподвижната звезда Спика – на 23-24 градуса във Везни, чието влияние е  положително.
7. Ако Сатурн се намира на Асцендента или в 1 дом на хороскопа е много негативно за кверента и зададения въпрос, ситуацията е тежка и ако астролога е задал въпроса картата не се интерпретира. Препоръчва се известно изчакване и въпроса може да се преформулира.
8. Ако Сатурн е на Десцендента или в 7 дом на хороскопа, се приема че въпроса не е точно формулиран – картата не се интерпретира. Същото се отнася и ако Сатурн е в квадратура или опозиция към управителя на 7 дом или на планетите в него, както и ако управителя на 7 дом е ретрограден.
9. Луна „без курс“ – когато Луната се намира в последните градуси на знака и не сключва мажорни аспекти с планетите в рамките на знака, в който се намира, то:
а/ отговора на въпроса е известен на кверента;
б/ нищо няма да се случи, докато Луната не смени знака (докато обстоятелствата не се променят);
в/ промяна в обстоятелствата ще обезсмисли въпроса;
г/ важни факти не са известни на кверента;
д/ ситуацията няма развитие.
10. Ако Луната е в съвпад с Асцендента, Меркурий е „изгорен“ или ретрограден, както и ако господаря на Асцендента е изгорен и ретрограден, трябва да се изясни искреността на кверента и въпроса, който той задава. Същото се отнася и когато Нептун се намира в 1 дом – възможно е объркване и скриване на важна информация от питащия.

Ограниченията не бива да се приемат за нерадикалност на картата. Личният опит на астролога е много важен. Мястото и движението на Луната показват интересите на питащия и как ще се развива процеса – много важен е последният аспект на Луната преди да смени знака, който показва как ще приключи ситуацията. Сепариращите аспекти на Луната (тези, които се отдалечават от точния аспект) показват миналите събития. Апликиращите аспекти (тези, които се приближават към точния аспект) определят предстоящите събития. По движението на Луната се проследява  евентуалния резултат и времето за настъпване на събитието.

Специално вниманиие изискват планетите, които са с ретроградно движение или предстои да сменят знака си, както и тези, които са в съвпад с лунните възли, особено съвпадите със Северния лунен възел.

Анализират се господарите и планетите в домовете, свързани с въпроса. За професионални въпроси се разглеждат домовете, свързани с работата – 2-ри, 6-ти, 10-ти домове, а ако има интервю за работа и 5-ти дом.
За въпроси свързани с любовта и партньорските отношения се разглеждат 5 дом за романтичните връзки, 7 дом за дълготрайните партньорства, 8 дом за сексуалните отношения, 12 дом за тайните връзки.
За въпроси, свързани с покупко – продажба на недвижими имоти се анализират 1 и 7 домове – участниците в сделката, 10 дом за цената, 4 дом за състоянието на имота, 8 дом за парите на купувача и т.н. Ако не се определят правилно домовете, които са свързни с въпроса, отговора няма да е точен.

          Постоянни сигнификатори:

1. Сигнификатори на питащия са – 1 дом, планетите в него, управителя на дома и Луната, която е съуправител на кверента.
2. Сигнификатор на астролога е 7 дом, управителя и планетите в него.
3. Принципните сигнификатори се разглеждат независимо къде се намират и кой дом управляват – например, Сатурн винаги се има пред вид за въпроси свързани с работа, Венера за въпроси свързани с пари, вещи, скъпоценности, Меркурий за търговски въпроси, сделки, изпити, Юпитер за съдебни процеси, висше образование и т.н.
Сигнификаторите на въпроса се определят в зависимост от неговия характер. Важни за отговора са аспектите, които сключват сигнификаторите на кверента и сигнификаторите на въпроса. Отрицателен отговор може да бъде даден, ако сигнификатора на кверента и сигнификатора на въпроса нямат аспект помежду си или са в напрегнат аспект (квадратура или опозиция), съответно благоприятните аспекти като секстил и тригон между тях, могат да дадат положителен отговор. Две планети във взаимна рецепция се считат за положителен развой на нещата и отговор „да”. А всяка планета, която е на трон или в екзалтация, дава допълнителна тежест за положителен отговор.
Когато се задават въпроси за други хора се построява нова карта – картата се завърта, като 7 дом става 1 дом, когато човекът е назован по име. Ако питате за вашето дете, то вашия 5 дом става негов 1 дом и т.н.

       Определяне на точното време:

 За да определим времето на събитията, трябва да се имат предвид знаците на върха на ъгловите домове – 1, 4 ,7 и 10, а също и знака, в който е Луната.

Кардиналните знаци са най-бързи – часове, дни, седмици.

Променливите знаци са на второ място – дни, седмици, месеци.

 Фиксираните знаци са най-бавни – седмици, месеци, години.

Домовете също трябва да се имат предвид при определяне на времето:

а/ ъгловите домове се свързват с кардиналните знаци и са най-бързи;

б/ падащите домове се свързват с променливите знаци;

в/ следващите домове се свързват с фиксираните знаци и те са най-бавни.

Най-лесният начин за определяне на времето е да се изследват планетите, управляващи кверента (питащия) и въпроса. Градусите на отстояние на двете планети една от друга показват времето на събитието.

Пример: 

 На 30 ноември 2010 г. един баща за кой ли път беше отвлякъл детето от майка му. Двамата са разведени, но не искам да навлизам в подробности във връзка с личните им отношения. Мой приятел потърси помощ и аз направих т. нар. „хорарна астрологична карта“ в момента, в който той ми сподели болката и притесненията на майката.

 Въпросът е: Къде е детето на Д и ще го върнат ли на майка му?

 

 

 Тъй като въпросът задавам аз, аз съм представена от Меркурий – управител на Асцендента в хороскопа. В хорарната астрология Асцендента и планетата, която го управлява представя питащия (кверента). Когато се пита за друг човек и е назован по име, се анализира 7 дом. Но тъй като питам за детето на назованата по име жена, тогава домовете се обръщат и преномерират. Така 7 дом става 1 дом и представя майката, за чието дете питам. Тя е представена от Юпитер в Овен в съвпад с Уран, което показва, че майката е много ядосана и силно притеснена от факта, че бившия й съпруг е отвлякъл детето. След като 7 дом е 1, то 11 дом в хороскопа е нейния 5 дом, представящ нейното дете. Върхът на 11 дом е в знака Овен с планетен управител Марс. Марс е в 7 дом – в дома, представящ майката, което е показател че детето ще бъде намерено и върнато на майката. Това е едно „да“ за даване на отговор на въпроса.

 Луната в хорарната астрология винаги съуправлява въпроса, затова нейния статус е изключително важен. На Луната й предстои аспект секстил (аспект, който дава и положителен отговор) с Марс (детето), което означава второ „да“ за въпроса. Разликата от 22-23 градуса между Луната и Марс показва, че детето ще бъде намерено и върнато ва майка му до 23 дни. Марс в ъглов дом скъсява времето, както и Луната в кардинален знак (Везни). Получих обратна връзка и информация, че детето е намерено и върнато на майка му в определения от мен срок.

Автор: Маргарита Паскалева

Разпространяването на хороскопите и на други астрологични анализи, публикувани на личната ми страница, може да се осъществява единствено с посочването на автора и активен линк към публикацията! Всички права запазени!