Астрологията – наш пътеводител и помощник

 

 

Много хора отричат астрологията като наука, но тя е уникално средство за себепознание, за опознаване на хората и причинно-следствените отношения, за намиране отговорите на важни житейски въпроси и пътищата за разрешаването на наболели проблеми. И въпреки, че е отричана като наука, сама по себе си тя е висше познание, за което са необходими много богата обща култура и знания по математика, астрономия, психология, медицина, икономика, финанси и т.н. Срещала съм мнения как планетите влияели или не влияели въобще върху емоциите, поведението или здравето на хората и процесите на Земята. Всичко във Вселената е взаимно свързано и си взаимодейства. Немският учен и лекар, математик, астролог и философ Филип Ауреол Теофраст Бомбаст фон Хохенхайм, известен с псевдонима си Парацелз (починал през 1541 г.), е споделил още тогава мнението си, че „човек зависи от звездите, защото има собствено звездно тяло“, т.е. астрално тяло. Достигайки рецепторите на астралното тяло планетната енергия въздейства на физическия организъм. Вследствие на биохимични процеси, свързани с обмяната на веществата, човешкият организъм притежава собствено електромагнитно поле, което се променя в зависимост от интензитета физическа и психическа дейност. Земята и другите планети от слънчевата ни система с различните по сила и интензивност магнитни полета, със своето разположение помежду си взаимодействат с електромагнитното си биополе на човека. Доказано е влиянието на Слънцето, Луната и другите планети върху състава на кръвта, който се променя в резултат на магнитни бури, слънчеви затъмнения и изригвания, повишаването на радиацията и т.н. А още от времето на Птолемей е всеизвестен факта, че Луната влияе върху течностите както на Земята, така и в човешкия организъм. Така че, оставям ви сами да решите „имаше ли Гюро капа или нямаше?“, т.е. има ли енергийно взаимодествие между Космоса и човека или няма?  

Астрологията предлага богата гама от възможности за подпомагане, когато човек е на кръстопът и се нуждае от насока. Услугите се осъществяват чрез анализи и консултация по скайп или вайбър според нуждите на всеки отделен човек –  анализ на пълен рожден хороскоп, върху отделни сфери от живота, с конкретен въпрос за дадена ситуация или прогноза за период по избор. Всички анализи и прогнози се подготвят предварително. В процеса на консултиране астрологът ви помага да разберете и опознаете и непознатото у себе си, дава съвети как бихте могли да разрешите някои от проблемите в личния и професионалния си живот, как да разгърнете целия си рожден потенциал, заложен в хороскопа. Можете да задавате допълнителни, уточняващи въпроси и да си водите бележки. 

 За изготвяне на рожден хороскоп са необходими следните данни: дата, месец, година, час, минути и населеното място на раждане. Часът на раждане е много важен и трябва да бъде максимално точен, особено ако се нуждаете от прогнози в бъдещ аспект. Астрологичната консултация е с различна продължителност, като за всяка консултация анализът се изготвя предварително и по време на разговора се се представя, като се дава възможност и за доуточняващи въпроси. Консултациите и анализите могат да включват:

1. Рожден хороскоп – общ психологичен портрет и описание на характера, финансово състояние, взаимоотношения с роднини, имуществено състояние, образование, професия и кариерни възможности, брачни и други партньорства, деца, любов, здравен статус и т.н.

2. Синастрия – съвместимост между двама партньори, между родител и дете, между колеги, роднини и т.н. Помощ при решаване на проблеми във взаимоотношенията между партньори, между родител и дете или колектив.

3. Хорарна (часова) астрология – даване на отговор по конкретен въпрос в конкретна житейска ситуация в миналото, в настоящето и в бъдещето. За целта са нужни датата, месецът, годината, часът, минутите, населеното място на задаване на въпроса и самия въпрос. Въпросът трябва да е максимално опростен и ясен, за да може да бъде даден и точен отговор.

4. Елективна астрология – избор на ден за всяко ново начинание и действие, което желаете да има успех: подписване на важни договори, откриване на фирма и започване на бизнес, бракосъчетание, започване на юридически дела, покупко-продажби на движимо и недвижимо имущество, избор на ден за операция и т.н. Но и най-добрата „елекция“ не може да даде положителни резултати, ако не е заложено в рождения хороскоп.

5. Кармична астрология – изследване на причинно – следствените връзки и модели на поведение от минали инкарнации и в настоящия живот, довели до определени проблеми и съдбовни срещи в даден момент от живота на човека.

6. Професионална ориентация – описват се всички възможности за личността, свързани с избора на професия, която да отговори на нейните ценности и желания – успешна кариера или бизнес, добро финансово състояние, морално удовлетворение от труда. 

7. Финансова астрология  (бизнес хороскоп) – може да бъде избран благоприятен период и ден за регистриране на фирма, за да бъде успяващ и печеливш бизнеса. Ако вече съществува такава, важно е да се проследява хороскопа на фирмата и на мениджъра, за да се планират периодите благоприятни за капиталовложения, за предприемане на рекламна дейност, за предлагане на нови стоки и услуги на пазара, за провеждане на важни делови срещи, за подписване на договори или анекси, както и да се правят прогнози за бъдещи бизнес действия и изходът от тях. Астрологията може да бъде изключително полезна и при подбора на персонал във фирмата, за да има благоприятен психоклимат на работното място и да е ефективна работата. За изготвяне на бизнес хороскоп са необходими датата, месецът, годината, часът, минутите и населеното място на внасянето на фирмените документи за регистрация в съда. Ако не си спомняте часа, то може да се използва датата и часът на стартиране на дейността или на сключената първа сделка.

8. Ректификация – възстановяване със специфични астрологични методи часа на раждане при неточен час на базата на датите от преживени минали важни събития в живота ви като брак, раждане на деца, оперативни интервенции, инциденти, смърт на близък човек и т.н.

9. Здравен (медицински) хороскоп – предразположения към заболявания, силни и слаби органи според планетите в хороскопа, благоприятни методи и периоди за лечение (не предписание на лечение),  профилактика на заболяванията, здравословно хранене и работа. Може да бъде избран най-благоприятният ден за медицинско изследване, за оперативна интервенция и раждане със секцио, за да бъде и благоприятен изходът от тях, а възстановяването по-бързо. 

10. Разработване на индивидуални програми за конкретен период по ваш избор според личния ви хороскоп – режим на хранене, тренировъчен план за спортисти и фитнес, ароматерапия с етерични масла според рождения ви хороскоп, план за процедури за възстановяване на физическото ви и психическо състояние след ежедневния стрес. 

11. Фертилният хороскоп не е просто избор на конкретна дата за зачеване. Астрологът трябва предварително да направи анализ за възможността жената да има деца според рождения й хороскоп и дали зачеването може да стане по естествен път или чрез съвременни медицински методи и средства. След това трябва да събере информация от бъдещата майка за нейния месечен цикъл, дните на овулацията и вероятните фертилни дни. Едва след като е снет пълния здравно – астрологичен статус се започва работата по избора на „големия ден“. Изборът понякога може да обхване и по-голям период от една година, в зависимост от годишните тенденции в хороскопа на жената. 

12. Астрокартография – много ценен дял на астрологията, който може да даде информация кога и къде човек ще се чувствай най-добре според ценностите си, ще разгърне най-ефективно потенциала си. Можете да изберете в коя държава и населено място да живеете или пък да почивате през отпуска си. 

13. Прогностика – прогнозата за бъдещо развитие на конкретен въпрос или житейска сфера може да бъде краткосрочна или дългосрочна, за период по ваш избор: за ден, за месец, за три или шест месеца, за една година и за по-дълъг период. Използват се специфични астрологични методи и средства за влиянието на планетите и звездите върху рождения хороскоп на човека за конкретния период. 

Маргарита Паскалева

Разпространяването на хороскопите и на други астрологични анализи, публикувани на личната ми страница, може да се осъществява с посочването на автора и активен линк към публикацията! Всички права запазени! 

    

One thought on “Астрологията – наш пътеводител и помощник

  1. Katerina Stoyanova каза:

    Страхотна си и благодаря за всички твои текстове Марги
    :))

    Харесвам

Коментарите са изключени.